Provtagningar

Provtagningar

Provtagningar vi utför i samarbete med Eurofins Environment/Pegasus Lab:

Asbest
PCB
SCREENAIR indoor
Skadekontroll
Rötskadeanalyser
Hussvamp
Spormätning i luft
Betongprofil (analys av 1-butanol och 2-etylhexanol i betong)
Kasein i spackel
Emissioner och lukter från byggnadsmaterial
Impregneringsmedel i trämaterial
Kemisk luktanalys – MVOC, PAH mm