Asbestsanering

Asbestsanering

Vi har tillstånd att riva och hantera asbest. Alla våra sanerare har certifikat och kompetens.

Kort om asbest

Asbest är hälsofarligt och exponering av asbest kan ge lungcancer. För att läsa mer om asbest hänvisar vi till Arbetsmiljöverkets hemsida.